Список діючих посередників, атестованих Федерацією футболу України

Наводимо до вашої уваги список осіб, що мають право на здійснення посередницької діяльності на постійній основі в Україні. 

1.

Алібаєв Сефер/ Alibaiev Sefer

[email protected]

2.           

Альохін Олексій Сергійович/ Aliokhin Oleksii

[email protected]

3.               

Андросович Василь Романович/Androsovych Vasyl

[email protected]

4.             

Андрусяк Василь від імені «МорісГруп»/ Andrusiak Vasyl on behalf of   “Moris Group”

[email protected]

5.                 

Архангельський Дмитро/ Arkhanhelskyi Dmytro

[email protected]

6.              

Белебеєв Сергій Едуардович/Belebeyev Serhiy

[email protected]

7.                 

Бербека Володимир Євгенович від імені ТзОВ СП«Трайдент консалтинг та інвестиції»/Berbeka Volodymyr on behalf of  “Trident Conculting and Investments JV Ltd.”

[email protected]

8.                

Білейчук Андрій / Bileichuk Andrii

[email protected]

9.                

Бондаренко Віталій Андрійович/ Bondarenko Vitalii

[email protected]

10.            

Веселков Сергій Леонідович /Veselkov Sergii

[email protected]

11.             

Вітряний Ярослав Вікторович/Vitrianyi Iaroslav 

[email protected]

12.             

Гайструк Дмитро Сергійович/Gaistruk Dmytro

[email protected]

13.            

Головко В’ячеслав від «Дельта Спорт Менеджмент»/ Holovko Viacheslav on behalf of   “Delta Sport Management”

[email protected]

14.             

Данченко Юрій/ Danchenko Yurii

[email protected]

15.             

Дмитрієв Сергій Миколайович/Dmytiiev Serhii

[email protected]

16.             

Домарацький Олег/ Domaratskii Oleh

[email protected]  

17.             

Дудченко Максим Олександрович/Dudchenko Maksym

[email protected]

18.             

Ємельянчік Сергій Михайлович  /Yemialyanchyk Sirhei

[email protected]

19.            

Івасин Олександр Романович від імені «КЕЙС ЕНД ПАРТНЕРС ІНТЕРНЕШНЛ»/ Ivasyn Oleksandr on behalf of AA “CASE & PARTNERS INTERNATIONAL”

[email protected].ru

20.             

Карагодін Максим/ Karahodin Maksym

[email protected]

21.             

Ключик Сергій Леонідович  /Klyuchyk Sergiy

[email protected]

22.            

Колесник Андрій Васильович/Kolesnyk Andriy

[email protected]

23.             

Колючий Тарас Миколайович/Koliuchyi Taras

[email protected]

24.             

Кривенко Ігор/ Kryvenko Ihor

[email protected]

25.             

Кулик Олександр/ Kulyk Oleksandr

[email protected]

26.             

Купін Максим Володимирович/Kupin Maksym

[email protected]

27.             

Лихолат Микола Анатолійович/ Lykholat Mykola

[email protected]

28.             

Лутюк Денис Миколайович / Lutiuk Denys

[email protected]  

29.             

Люндовський Олексій/ Liundovskyi Oleksii

[email protected]

30.             

Мавренков Олег/  Mavrenkov Oleh

[email protected]

31.             

Мазур Тарас Романович/Mazur Taras

[email protected]

32.             

Маркевич Юрій Миронович від імені ТОВ «ФУТУРО Спорт Менеджмент»/Markevych Yuriy on behalf of FUTURO Sport Management LLC .

[email protected]

33.             

Мельник Едуард Олександрович/Melnyk Eduard

[email protected]

34.             

Михайлов Андрій від імені «МІБ»/ Mykhailov Andrii on behalf of  “MIB”

[email protected]

35.             

Морозов Роман Сергійович/Morozov Roman

[email protected]

36.             

Морозова Юля/ Morozova Yulia

[email protected] 

37.            

Нестеренко Костянтин/ Nesterenko Kostiantyn

[email protected]

38.             

Новіков Денис/ Novikov Denys

[email protected]

39.             

Огуз Ахмет/ Oguz Ahmet

[email protected]

40.             

Оніщенко Денис Анатолійович/ Onyshchenko  Denys

[email protected]

41.            

Піроженко Іван Іванович від імені ТОВ «ФУТБОЛЬНЕ АГЕНСТВО 16»/ Pirozhenko IvanonbehalfofLLC«SIXTEENFOOTBALLAGENCY»

[email protected]

42.             

Покаринін Ігор Вікторович/ Pokarynin Ihor

[email protected]

43.             

Предибайло Юрій/ Predybailo Yurii

[email protected]

44.             

Пронь Павло Андрійович/ Pron Pavlo

[email protected]

45.             

Сосенко Костянтин Федорович/Sosenko Kostiantyn

[email protected]

46.             

Фоменко Віктор Юрійович/Fomenko Viktor

[email protected]

47.            

Шаблій Вадим/ Shablii Vadym

[email protected]

Підписатися на новини